Wolska 6/37, 30-663 Kraków+48 511 161 785 | +48 602 389 748


Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Sklep Seniora

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy Sklep Seniora, dostępny pod adresem https://sklepseniora.org.pl, prowadzony jest przez Fundacja SeniorPlus z siedzibą w Krakowie, ul. Wolska 6/37, 30-663 Kraków, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kraków pod numerem KRS 0000537331, NIP 6793106675, REGON 360514817.

1.2. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Sklep Seniora, w tym warunki składania zamówień, płatności, dostawy i reklamacji.

1.3. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która złożyła zamówienie w sklepie internetowym.

2. Zamówienia

2.1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej sklepu.

2.2. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest do:

 • Wybrania zamawianych produktów.
 • Dodania wybranych produktów do koszyka.
 • Wypełnienia formularza zamówienia.
 • Wybrania sposobu płatności i dostawy.
 • Zaakceptowania regulaminu.
 • Zatwierdzenia zamówienia.

2.3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

2.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku:

 • Braku dostępności towaru.
 • Nieprawidłowych danych w formularzu zamówienia.
 • Braku płatności w wyznaczonym terminie.

3. Płatności

3.1. Kupujący może dokonać płatności za zamówienie w następujący sposób:

 • Przelewem bankowym.
 • Kartą płatniczą.
 • Za pobraniem.

3.2. Płatność za zamówienie powinna być dokonana w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

4. Dostawa

4.1. Dostawa zamówienia odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4.2. Koszt dostawy jest uzależniony od wartości zamówienia i sposobu płatności.

4.3. Termin dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych od dnia nadania przesyłki.

5. Reklamacje

5.1. Kupujący ma prawo do reklamacji towaru w przypadku, gdy towar jest wadliwy.

5.2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres Sprzedającego lub w formie elektronicznej na adres e-mail info@sklepseniora.org.pl.

5.3. Reklamacja powinna zawierać:

 • Dane Kupującego.
 • Opis wady towaru.
 • Dowód zakupu.

5.4. Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5.5. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający naprawi wadliwy towar lub wymieni go na nowy.

6. Postanowienia końcowe

6.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

6.2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd Okręgowy w Krakowie.

6.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.02.2024

 

FUNDACJA SENIOR PLUS – Sklep Seniora